Syarikat ini ditubuhkan pada tahun 1998 oleh mereka yang mempunyai pelbagai latarbelakang pendidikan, minat, kecenderungan dan disiplin ilmu. Syarikat ini telah mengadakan program latihan sebanyak 1585 untuk lebih 219 organisasi kerajaan dan swasta. Hingga kini lebih 63, 493 orang dari pelbagai peringkat organisasi telah mengikuti program latihan syarikat ini

Visi, Misi & Nilai

Visi

Menjadi sebuah syarikat perunding pembangunan sumber manusia yang bertaraf dunia dengan menyediakan latihan, bimbingan, khidmat perunding, penyelidikan dan penerbitan yang berkualiti.

Misi

Melahirkan  golongan  Mukmin  Profesional  dengan  melaksanakan ‘reegineering’ kaedah penyampaian  ilmu  dan  latihan  yang     berkualiti, inovatif, holistik serta bersinergi

Nilai

Mencapai visi dan melaksanakan misi Fitrah Perkasa berasaskan nilai ABID

A   – Amanah (Integriti)

B   – Bekerjasama (Teamwork)

I    – Ilmu (Knowlegde)

D  – Disiplin (Discipline)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Boleh saya bantu ? Che Mad