Mukmin Profesional

APA YANG PESERTA PEROLEHI

 • Meyakini betapa perlunya menjadi “Mukmin Profesional” untuk mencipta kejayaan pada diri, famili dan organisasi
 • Menjelaskan konsep kehidupan seperti yang ditunjuk oleh Al Quran dan Sunnah.
 • Mampu menerangkan konsep ibadah yang menyeluruh dan bersepadu untuk diaplikasi dalam semua aspek kehidupan
 • Memahami erti ikhlas secara praktikal dan dinamik
 • Menentukan kesudahan yang baik bagi kehidupan dunia dan akhirat berasaskan visi dan misi hidup yang tepat dan jelas

TAJUK- TAJUK KULIAH

 • MUKMIN PROFESIONAL : ASET KECEMERLANGAN ORGANISASI
 • KESEDARAN PENCETUS PERUBAHAN SIKAP
 • VISI DAN MISI HIDUP MUKMIN
 • PENGHAYATAN KERJA SEBAGAI IBADAH
 • PERANAN NIAT DALAM PROFESIONALISME
 • ITQAN : BUDAYA KERJA MUKMIN PROFESIONAL
 • BERMULA DENGAN SATU PENGAKHIRAN
Scroll to Top