Mukmin Profesional Team Building

APA YANG PESERTA PEROLEHI

  • Kesedaran betapa pentingnya membina budaya kerja berpasukan di dalam sesebuah organisasi bagi mencapai visi dan misi organisasi
  • Menunjukkan sikap dan respons yang betul ketika bekerja di dalam sebuah pasukan bagi mewujudkan sebuah pasukan berkesan
  • Mencetuskan anjakan paradigm untuk mengenalpasti cabaran dalam pembentukan regu kerja yang baik serta menyelesaikannya
  • Memiliki keupayaan asas untuk menjalinkan hubungan mesra antara rakan sekerja

TAJUK- TAJUK KULIAH

  • KENAL DIRI (BUAH-BUAHAN)
  • VISI DAN MISI HIDUP MUKMIN
  • KEINDAHAN KERJA BERPASUKAN
  • NILAI BERPASUKAN DARI SOLAT
  • BERJEMAAH
Scroll to Top