Mukmin Profesional Solat

APA YANG PESERTA PEROLEHI

 • Mengenal kelebihan diri dan kekurangannya
 • Mengetahui Acuan Allah - Rukun Iman, Rukun Islam dan Ihsan untuk mencapai taqwa, akhlak dan itqan
 • Menjelaskan kepentingan iman, tahap,dan cara mempertingkatkannya
 • Menghayati solat sebagai mekanisme pembentukan peribadi
 • Memahami makna bacaan solat dan maksud di sebaliknya
 • Mengetahui 6 kaedah untuk mencapai khusyuk dalam solat melalui rukun, bacaan, perbuatan dan rasa hati
 • Mengaplikasikan nilai serta kelakuankelakuan hasil pelaksanaan solat yang sempurna

TAJUK- TAJUK KULIAH

 • KENAL DIRI (BUAH-BUAHAN)
 • ACUAN ALLAH
 • IMAN DAN PERSOALANNYA
 • SOLAT : WHAT DO’S AND WHAT DONT’S
 • MAKNA BACAAN DAN LDK ( HAFALAN)
 • KAEDAH KHUSYUK SOLAT DAN LDK (PRAKTIKAL SOLAT DHUHA
 • KELAKUAN DARI NILAI SOLAT
Scroll to Top