IKAN DI LAUT MASIN

  IKAN DI LAUT MASIN Para muttakin umpama ikan yang tidak akan masin dengan kemasinan laut. Sebab itu ingin ditegaskan bahawa keyakinan kepada diri sangat berkait dengan keyakinan kepada Allah. Maksudnya, …

SIKAP SUKAR, TETAPI BOLEH DIUBAH

  SIKAP  SUKAR, TETAPI  BOLEH  DIUBAH    Untuk mengubah akal, hati dan nafsu, seseorang mesti melalui tiga proses secara tertib dan berkesinambungan supaya akal ‘tahu’, hati ‘mahu’ dan diri ‘mampu’.   Rasulullah ﷺ   pernah mengakui …

RASULULLAH SAW PALING BANYAK MEMBERI

  RASULULLAH  ﷺ  PALING BANYAK MEMBERISikap memberi Rasulullah ﷺ telah diteruskan oleh para Sahabat, tabiin, tabi’ tabiin dan umumnya salafussoleh.Islam ialah agama yang sangat sinonim dengan amalan memberi. Kedatangan Rasulullah …

WARGA KERJA YANG CEMERLANG

WARGA KERJA YANG CEMERLANG Untuk menggambarkan siapakah pekerja cemerlang, saya ingin menceritakan kisah seorang wartawan menemu ramah tiga pekerja di sebuah tapak pembinaan. Tiga orang pekerja itu membuat kerja yang …